Transformation


Instant transformation

Forskningen bekräftar idag vad de urgamla visdomslärorna alltid sagt att allt i existensen är sammanlänkat och drivs av medvetenhet och att vi skapar vår egen verklighet.


Upptäckterna från kvantfysiken har gett oss en vetenskaplig bekräftelse på den världsbild som forntida shamaner, mystiker och drömmare haft. I de här gamla kulturer har man länge känt till att allt är sammankopplat, att alla tider är tillgängliga och att det är vårt medvetande som skapar världar.


Instant transformation bygger på applicerad kvantfysik och är en unik metod för att skapa omedelbara förändringar på fysiska, emotionella och mentala tillstånd som inte längre tjänar dig i ditt liv.


När vi lyfter upp de övertygelser och mönster till medvetenhet som hindrat oss från att leva vår fulla potential  förändras mönstret och kan upphör att existera. Tillsammans  finner vi ut vad grundorsakten till probemet är (the seed event) och kan då transformera det. Efteråt kan smärtor minska eller helt upphöra, vi kan  se  klarare vilka vi är och leva vårt liv lättare.


Du är varmt välkommen för en individuell session i min Lokal på Engholmsgatan 4 i Karlstad.


Gruppsession

Du kan också var med på en  gruppsession med högst sex deltagare. Då arbetar du med din egen förändring med stöd av ledaren och  gruppen.

 

Instant transformation på distans

Vill du hellre  sitta hemma i lugnt och ro kan du göra det. Det ger minst lika bra resultat. Vi hörs på telefon och det brukar hända otroligt mycket under en timme och ibland får jag till mig viktiga budskap från dina guider eller Mästare. Om du behöver får du även healing under sesionen. Allt skräddarsys efter dina behov och Universum vet precis vad du behöver och leverar det på det mest magiska sätt. Jag är verktyget som  förmedlar kontakten,

Inbjudan till Omberg, Ödeshög

En nya aspekt av den feminina kraften

Urgammal visdom möter nya tidens teknologier


På kraftplatsen Omberg tar gudinnorna plats och vägleder oss i hjärtats kraft. En feminin kraft ska återuppstå inom dig, en flod så stark att ingen kan stå emot. Med denna fors ska du styra världen i krafttag från hjärtat, en kärlekens väg i universum.


Detta är andra eventet av tre fristående event under sommaren med Berit von Scheven och Susanna Thelin Schmidt. Med hjälp av nya teknologier och urgammal visdom guidar de dig på tre kraftplatser med intentionen att du ska höja ditt medvetande och  nna ny balans i livet. I gemenskap skapar vi den värld vi strävar efter genom att höja frekvenserna. Det blir samtidigt ett energiarbete för Moder Jord och alla hennes invånare.En sagovandring

Vi blir bjudna på en sagovandring, en kanaliserad vandring från landet Kaos i Lilla Världen till landet Salighet i universumet Balans. Uppför drottning Ommas berg ska vi fysiskt, mentalt och själsligt bege oss på en resa, och som i alla sagor går den genom snår och taggtråd. Men detta är ingenting i jämförelse med de möten vi får av gudinnor som öser av sin visdom och läkande kraft. En resa där magin tänder upp den inre brasan, lägerelden, glöden, kraften i din feminina styrka, allt eftersom utmaningarna transformeras. Det är inte prinsen på den vita hästen som kommer och räddar dig i denna saga utan du själv som tar fram din Harley-Davidsson och med denna kraft skapar du din värld på din färd.


 

Bakgrund

Omberg var hem för drottning Omma, Heliga Birgitta och Ellen Key. Tre kraftfulla feminina inspiratörer. Drottning Omma tillbads innan vikingarna kom med sin asatro. Till och med i vediska skrifter finner man drottning Omma omnämnd som gudinnan som bor på ett berg i Norden. Hon var urmodern, Moder Jord och har givit namn åt Omberg. Heliga Birgitta (1303-1373) var gift och hade åtta barn när hon samtidigt tog hand om utsatta kvinnor, kanaliserade Gud och Jesus, vägledde kungligheter och reste till Rom för att få påvens godkännande att skapa sin egen klosterorden. Ellen Key (1849-1926) var en världsberömd författare, pedagog och även hon fredsivrare, kvinnosakskämpe och visionär.


Vi kommer att få möta dessa fantastiska kvinnor och även Maria Magdalena och ”den moderna kvinnan”. De vill dela med sig av visdomsord till oss denna dag på Omberg och väcka den nya kraften inom oss.Inbjudan till Anundshög, Västerås

SolinitieringochTransformation

Urgammal visdom möter nya tidens teknologier


Sommarsolståndet öppnar upp för nya energier och möjligheter. Denna dag sker ett skifte. På kraftplatsen Anundshög har du möjlighet att tillsammans med Berit von Scheven och Susanna Thelin Schmidt som kraftfulla energiförmedlare säga ja till transformation och i tacksamhet ta emot fortsätt- ningen på din och Moder Jords uppstigningsprocess.


Känner du dig kallad till denna dag kan du se fram emot att gå in i starka och upplyftande processer. I trygg samvaro och med erfarna ledare bjuds du in till en rening och omstrukturering av ditt mänskliga Jag, ett öppnande och trans-formerande ända in i själen. Allt för att gå in och ta emot tidens nya möjligheter för frekvenshöjning. Din själ kommer att jubla av igenkänning.


Innehåll

Pånyttfödelse, Träd in i Nuet, Från Seperationen till Enhet, Instant trans-formation, Rening, Transformation av begränsande tankesätt, Medveten närvaro, Meningsfullhet, Parallella Universum, Öppna upp för ditt sanna Jag, Nya Jorden.
.Inbjudan till Ängsbacka, Molkolm

Med balans bygger vi fred

 - urgammal visdom möter nya tidens teknologier


“NU ÄNTLIGEN!” DEN MASKULINA OCH FEMININA KRAFTEN I BALANS OCH VI STÅR I VÅR UNIKA KRAFT I ENHET.


Vi ska i denna fristående sista del av sommarens eventserie fira att återkomsten av oss själva är här. På Ängsbacka Kursgårds mark ska vi skapa en kraftplats. Ja tänk! Vi har fått i uppdrag av Universum att tillsammans bygga en kraftplats just på detta ställe. Med förankring i både Moder Jord och Skapelsens Källa kallar vi in alla element, kraftdjur, riktningar, berg, vatten och mästare inom oss för att i balans lyfta tillsammans som fågel Fenix. Som ditt blueprint återuppstår du igen.

Dagen blir en stillsam hängivelse till Allt Som Är inom oss och det vi är en del av. Vi kommer att bli guidade och burna av Visdomen och Kärleken. Det blir ett givande och emottagande – en energicirkulation genom och bortom alla stängsel och kärleksfulla famnar. Ett flöde i frihet och fred.

 

Det är detta vi ska lämna efter oss här på denna plats. En plats som förberetts av Little Grandmother, Kiesha Crowther för åtta sedan, då hon grävde ner en kristall här. En plats för alla som önskar att komma i kontakt med sitt eget, Moder Jords och Skapelsens blueprint och sprida denna frid till resten av världen.