Böcker

Böcker

Förändringens vindar

– i en buddhistmunks fotspår

Fotografen och författaren Berit von Scheven

med buddhistmunken Pema Dorjee

Precis som de tibetanska böneflaggorna med vindens hjälp sprider de uråldriga bönerna från munkarna om fred och harmoni för alla levande varelser är min förhoppning med denna bok att den ska beröra dig personligen och bli en inspiration till aktivt stöd åt det tibetanska folket nu när de som allra mest behöver det.Sri Sri Ravi Shankar in Sweden


Med ord och till fina bilder presenterar Berit von Scheven minnen och quotes från ett kurs i Sverige med Artf Livings grundare Sri Sri Ravi Shankar.


With  words and to nice  photos Berit von Scheven  presents memories and quotes from a course in Sweden with the founder of Art of Living Sri Sri Ravi Shankar.


“Om du kan vinna över ditt sinne, kan du vinna över hela världen."

“If you can win over your mind,you can win over the whole world.”


Sri Sri Ravi Shankar