Böcker

Böcker

Förändringens vindar

– i en buddhistmunks fotspår

Precis som de tibetanska böneflaggorna med vindens hjälp sprider de uråldriga bönerna från munkarna om fred och harmoni för alla levande varelser är min förhoppning med denna bok att den ska beröra dig personligen och bli en inspiration till aktivt stöd åt det tibetanska folket nu när de som allra mest behöver det.


Fotografen och författaren Berit von Scheven med buddhistmunken Pema Dorjee


Sri Sri Ravi Shankar in Sweden


Med ord och till fina bilder presenterar Berit von Scheven minnen och quotes från en kurs i Sverige med Artf Livings grundare Sri Sri Ravi Shankar.


With  words and to nice  photos Berit von Scheven  presents memories and quotes from a course in Sweden with the founder of Art of Living Sri Sri Ravi Shankar.


“Om du kan vinna över ditt sinne, kan du vinna över hela världen."

“If you can win over your mind,you can win over the whole world.”


Sri Sri Ravi ShankarFotografen och författaren Berit von Scheven med Sri Sri Ravi Shankar som är en andlig ledare och en ambassadör för fred och mänskliga värden. Genom sitt liv och arbete har han inspirerat miljoner runt om i världen med en vision om en stressfri, våldsfri värld.